Våra InfoPoints i Markaryd

Vi vill presentera våra InfoPoints 2018

I början av sommarsäsongen förstärkte vi besöksnäringen med sju InfoPoints runt om i kommunen.

”En InfoPoint är en enklare bemannad turistserviceplats utmärkt med det vit/gröna InfoPoint-märket.  En InfoPoint är knuten till ett auktoriserat Turistcenter, i detta fallet Markaryds Turistcenter. Hos en InfoPoint kan du få hjälp med grundläggande turistisk information och här hittar du också ett grundutbud av broschyrer. ”

Våra InfoPoints är:

Syftet med en InfoPoint är att det ska finnas möjlighet och vara lätt att få turistinformation på olika platser runt om i kommunen. Det är även bra att den möjligheten finns när Markaryds Turistcenter har stängt.

c/o Markaryd