Välkommen till vårt Markaryd

sv Svenska

Språk

Sök

Välkommen till vårt Markaryd

Luciafirande i kyrka

Markaryds kyrka Åmot 3002, Markaryd, Sverige

Konsert i Markaryds kyrkan Körerna i Markaryds församling under Linnea Peterssons ledning

Gudstjänst

Markaryds kyrka Åmot 3002, Markaryd, Sverige

Mässa i kyrkan

Samling kring krubba

Germunds kapell Storgatan 19, MArkaryd, Sverige

Samling kring krubban i Germunds kapell

Julbön

Timsfors Kapell Diligensvägen 1, Timsfors

Julbön i Timsfors kapell

Julnattsgtj

Germunds kapell Storgatan 19, MArkaryd, Sverige

Julnattsgudstjänst i Germunds kapell

Nyårsbön

Germunds kapell Storgatan 19, MArkaryd, Sverige

Nyårsbön i Germunds kapell

Musik och Ljus gtj

Markaryds kyrka Åmot 3002, Markaryd, Sverige

Medverkande Kyrkokören, Linnea och Sten-Inge Petersson samt Lisa Petersson